Програма розвивальних занять для дітей

11-23-2016

Програма розвивальних занять для дітей

 

Батьки, піклуючись про майбутнє своїх дітей, прагнуть дати їм все найкраще, в тому числі це стосується і освіти. Рівень розвитку сучасного суспільства вимагає вміння аналізувати великий обсяг інформації, комунікативних навичок. Основи цих умінь закладаються ще в дитячому віці. Це безумовно краща программа развивающих занятий для младших школьников.

Дитина повинен вчасно одержати певні знання, оволодіти вміннями і навичками.Згаяний час в подальшому може негативно позначитися на успішності школяра або студента, успішність людини в професійному та особистісному зростанні.

Програма розвивальних занять для дітей різних віків розробляється педагогами з урахуванням тестування, яке дозволяє визначити індивідуальні особливості психіки, розумових процесів, намітити напрями та завдання подальшого розвитку дитини. Тестування проводиться в ігровій формі тільки після того, як психолог встановив емоційний контакт з дитиною, на основі адаптованих до кожного віку методик. Ці умови сприяють отриманню більш реальних знань про особливості дитини.

Індивідуальні розвиваючі заняття психолога з дітьми

Розвиваючі заняття психолога з дітьми можуть проводитися за двома напрямами: розвиток розумових здібностей, формування комунікативних навичок. У перший напрямок розвиваючих занять психолога з дітьми включаються вправи, спрямовані на розвиток різних видів пам’яті (зорова, асоціативна), мислення, уваги. Психологічні тренінги спілкування – зміст другого напрямку.

Розвиваючі програми:

1. Індивідуальні розвиваючі заняття з дітьми раннього віку (до 3 років) припускають фізична, сенсорне і мовленнєвий розвиток.

2. Програма розвивальних занять для дітей дошкільного віку (3-5 років) включає захоплюючі ігри зі словами, звуками, вправи, спрямовані на формування розумових операцій. В ігровій формі малюки пізнають світ, оволодівають навичками мовного спілкування. Ще одним напрямком є розвиток творчих здібностей.

3. Підготовка до школи включає цілий комплекс занять:

— розвиток фонематичного слуху, мови (діти вчаться виділяти звуки, будувати речення, розширюється кругозір і словниковий запас, вправи в риториці);

— формування і розвиток розумових операцій (пам’ять, мислення, увагу, вчаться розуміти і виконувати навчальну задачу);

— фізичний розвиток спрямована на удосконалення дрібної моторики.

4. Заняття з молодшими школярами проводяться за напрямами, визначеними в ході тестування. Це може бути розвиток мовлення (письмовій та усній), розумових операцій (аналіз, порівняння, виділення головного тощо). Залежно від завдання занять (випереджальний розвиток або подолання прогалин), побажання, вони можуть проводитися як індивідуально, так і в малих групах.

5. Розвиваючі заняття психолога з дітьми середнього шкільного віку спрямовані на оволодіння ними навичок спілкування, аналізу, вміння сприймати та обробляти великі обсяги інформації.

Музичні розвиваючі заняття для дітей

Заняття можуть бути організовані як за одним з обраних напрямів, так і в комплексі. Комплексні розвиваючі заняття для дітей передбачають основні напрямки розвитку: пізнавальний; художньо-естетичне; соціальне.

Гарантією досягнення відчутних результатів вже після декількох місяців занять є умови їх організації:

— розробка індивідуального плану розвитку дитини (в його основу покладені побажання батьків, самої дитини, результати вивчення нахилів, рівня розвитку мовлення, мислення, комунікативних навичок тощо);

— регулярний моніторинг досягнень дитини, аналіз отриманих результатів з психологічної та педагогічної точок зору, корекція програми розвитку;

— індивідуальний підхід, який полягає у визначенні темпу і обсягу занять;

— нестандартні форми проведення занять (ігри, тренінги, майстерні тощо).