Инвентаризация имущества

ак показує практика, на більшості підприємств інвентаризація не проводиться взагалі, а там, де проводиться, носить формальний характер. Не всі керівники розуміють, що інвентаризація є не тільки необхідною умовою ведення обліку, але і надійним інструментом для контролю за веденням господарської діяльності. У нас найкрща инвентаризация имущества.
Загальні принципи проведення інвентаризації

Інвентаризація — це один з методів бухобліку. У ст. 10 Закону про бухоблік зазначено, що для забезпечення достовірності даних бухобліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством.
Третім абзацом п. 12 Постанови №419 встановлено, що порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов’язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном. Такий же порядок визначається п. 3 Інструкції №69.