Основні джерела отримання інформації.

5-8-2018

Основні джерела отримання інформації.
Первинна інформація: результати маркетингових досліджень, в тому числі різного роду опитування, неформальні розмови та ін. Перша, до якої звертаються майже половина підприємців – місцеві рекламні видання, ЗМІ та знайомі підприємці. Друга – до неї звертаються майже чверть підприємців – джерела спеціалізованої інформації. Таким чином, підприємці активно використовують вторинні джерела інформації для ведення бізнесу. Їх перевага – доступність, різноманіття інформації, її сталість та можливість проводити порівняльний аналіз на основі різних джерел. Збір і обробка вторинної інформації — це значно великий обсяг роботи для підприємця в умовах малого підприємства, коли обмежені людські та фінансові ресурси. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі ua media.
Дані повинні накопичуватися і систематизуватися з метою їх використання при прийнятті рішення. Це вимагає від підприємця не тільки часу, але наявність навичок роботи на комп’ютері з інформацією – створення необхідної бази даних, робота з нею. Тут може бути закладений додатковий резерв для ефективного маркетингу в малому підприємстві. Між тим, 26,4% опитаних підприємців оцінили свою комп’ютерну грамотність в знанні, наприклад, Exell нижче трьох балів. інформаційна середовище підприємницької діяльності, відображена в офіційних джерелах інформації, характеризується відносною невизначеністю і недостатністю.
Заповнення відсутньої інформації відбувається через неформальне спілкування. Однак для ефективної роботи власникам підприємств необхідна та первинна інформація. Найважливішим джерелом первинної інформації є маркетингові дослідження, з яких підприємець зможе дізнатися про потреби, бажання, смаки свого споживача. Для цього зазвичай використовують опитування, спостереження. 13% підприємців зазначили, що джерелом інформації для них є результати маркетингових досліджень. Очевидно, ці дослідження проводяться самостійно.